BFC233820474

उत्पादक VISHAY
भाग संख्या BFC233820474

अन्य भाग