IXTA10P50P

उत्पादक IXYS
भाग संख्या IXTA10P50P

अन्य भाग